Training Rots & Water

Cursus/Activiteit
Een psychofysieke training voor jongeren. Jongens & meiden groepen in de volgende leeftijdscategorieën:
12-min
12 t/m 15
16 t/m 18
19 t/m 23 


Voor wie?

Jongens en meisjes die moeite hebben met lichamelijke en verbale zelfbeheersing, weerbaarheid en ander sociaal gedrag. Rots en water is een psychofysieke training waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van lichaamsbeweging en mentale training. Het programma is speciaal ontwikkeld voor jongens, maar inmiddels weten we uit ervaring dat meisjes er zeker zoveel profijt van hebben en plezier aan beleven. Het is een psychofysieke groepstraining om positieve weerbaarheid en sociale vaardigheden bij kinderen/ jongeren te vergroten. Psychofysiek wil zeggen dat er door middel van lichamelijke oefeningen, gecombineerd met mentale oefeningen er gewerkt wordt aan zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie. Vanuit die vertrekpunten is er aandacht voor thema's als veiligheid, voor jezelf opkomen, contact met de ander en het vinden van je eigen weg.

Duur

Deze wordt afgestemd op vraag (max 10 bijeenkomsten)

Waar?

De training wordt afwisselend aangeboden in: Oss - Uden - Veghel

Omschrijving training

Het programma is zeer fysiek en wordt ondersteund doormiddel van korte groepsgesprekken. Waarin ruimte is voor zelfreflectie en het maken van korte opdrachten. Rots & Water staat voor zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.

Doel van training

Het rots & water programma kan beschouwd worden als weerbaarheidsprogramma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere programma door zijn meervoudige doelstelling en het brede pedagogische perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid een wezenlijke, natuurlijke functie vervalt. De ontwikkeling van de fysieke weerbaarheid is niet alleen een doel op zich maar vooral een middel om mentale en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Binnen het onderwijs is over de gehele breedte bij jongeren een teruggang in schoolprestaties te constateren. Dat uit zich in lastig gedrag en daarmee samenhangend verlies van concentratie. Jongeren worden vaak uitgesloten van lessen of op andere wijze gestraft. De rots & water training is ontwikkeld om jongeren te leren om te gaan met emoties als boosheid, agressie, angst, gevoel van buiten gesloten worden, verlieservaringen, beïnvloeding en de weerbaarheid in keuzemogelijkheden (vb.; vriendenkeuze, schoolkeuze, middelengebruik)

Thema’s binnen het programma

1. Sterk staan
2. Rots & water
3. Rots & water op het schoolplein
4. Rots & water in het persoonlijk contact
5. Ademkracht
6. Lichaamstaal
7. Grenzen
8. Intuïtief
9. Mentale kracht: groepsdruk & pesten
10. Mentale kracht: concentratie, visualisatie en zelfvertrouwen
11. Mentale kracht: het innerlijke kompas en de innerlijke onderstroom
12. Mentale kracht: het drie stappenplan
13. Seksualiteit
14. Extra: om gaan met bedreigende groep

Aanmelden

Contactpersonen groepswerk van ONS welzijn kunnen meedenken en informatie geven over de desbetreffende groepstraining. De manier van aanmelden is afhankelijk van de gemeente waarin u woont. Zie hieronder. 
Klik hier voor de lijst met gemeenten.

Gepubliceerd op: 7 september 2020