Tim en Flapoor

Cursus/Activiteit

Versterken van sociale vaardigheden en weerbaarheid voor kinderen uit groep 4 + 5 (7 t/m 10 jaar)

Doel van de training

Versterken van de sociale vaardigheden van kinderen in de leeftijd van 7 t/m 10 jaar en het bieden van handvatten voor ouders om hun kind hierbij te ondersteunen.

Voor wie?

Voor kinderen die: Het moeilijk vinden om met anderen om te gaan. Niet goed voor zichzelf opkomen. Pesten of gepest worden. Zichzelf niet durven zijn. Erg verlegen zijn. Juist veel aandacht opeisen. Vaak ruzie maken. Moeite hebben zich weerbaar op te stellen.

De training kan gegeven worden voor kinderen met een (sterk vermoeden van een) psychiatrische diagnose of verstandelijke beperking. Hiervoor zou dan een aparte training opgezet kunnen worden.

Programma

Voor aanvang van de training wordt er met ieder kind een aanmeldingsgesprek gepland waarbij wordt beoordeeld of het kind aan de training kan deelnemen. De training bestaat uit:
Eén informatiebijeenkomst voor ouders en leerkrachten waarin informatie over de training wordt gegeven.
Acht bijeenkomsten voor de kinderen van ongeveer 1 uur:
Bijeenkomst 1: Aankijken.
Bijeenkomst 2: Luisteren.
Bijeenkomst 3: Samen spelen.
Bijeenkomst 4: Opkomen voor jezelf
Bijeenkomst 5: Sorry zeggen.
Bijeenkomst 6: Vragen om mee te doen.
Bijeenkomst 7: Pesten.
Bijeenkomst 8: Afscheid nemen.
Eén ouderbijeenkomst na afloop of in het midden van de training. Indien nodig en/of gewenst een individueel evaluatiegesprek met ouders. Er wordt gewerkt met post voor de ouders en leerkracht die de kinderen wekelijks mee nemen, zodat ouders en leerkrachten op hoogte zijn.

Meer informatie

Contactpersonen groepswerk van ONS welzijn kunnen meedenken en informatie geven over de desbetreffende groepstraining.

Aanmelden

De manier van aanmelden is afhankelijk van de gemeente waarin u woont.
Klik hier voor de lijst met gemeenten.

Gepubliceerd op: 26 januari 2016