Slapen Doe Je Zo

Cursus/Activiteit

Goed slapen is voor iedereen erg belangrijk. We willen ons overdag fit voelen en niet slaperig of uitgeblust. Bovendien is 's nachts wakker liggen niet prettig. Slapen is nodig om tot rust te komen, lichamelijk en geestelijk te herstellen en weer energie te krijgen voor een nieuwe dag. Wanneer men niet goed slaapt kan men daarvan overdag negatieve gevolgen ondervinden. We noemen dit slapeloosheid. Men kan zich prikkelbaar en futloos gaan voelen en daardoor moeite krijgen om zich te concentreren. Sociale contacten en andere bezigheden kunnen hierdoor afnemen. Dit kan tot overbelasting of somberheid leiden.
Maar hoe doet u dat, goed slapen? In de training 'Slapen doe je zo!' proberen we hier een antwoord op te geven.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor volwassenen die last hebben van slapeloosheid en actief willen leren om hierin verandering te brengen. Aan de cursus kunnen 8-12 personen deelnemen.

Inhoud

'Slapen doe je zo!' is een training waarin deelnemers vaardigheden leren om slaap positief te beïnvloeden. In deze training staan we stil bij de vraag: 'Hoe zit mijn slaap in elkaar en hoe leer ik meer controle te krijgen over zaken die mijn slaap negatief beïnvloeden?' De training richt zich op het verminderen van bestaande slapeloosheid en op het voorkomen van chronische slaapproblemen.

Werkwijze

Voor de training begint, vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de begeleider. Hierin krijgen deelnemers individueel nadere informatie over de training. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.

Aantal bijeenkomsten

Zes bijeenkomsten van 2 uur.

Meer informatie

slapendoejezo@ons-welzijn.nl

Aanmelden

De manier van aanmelden is afhankelijk van de gemeente waarin u woont. Zie hieronder. Als uw gemeente er niet bij staat, wordt de cursus of activiteit daar niet aangeboden.

Uden
Wegwijzer Uden 0413-281911
www.uden.nl

Boekel
0492-328323
info@dorpsteamboekel.nl

Landerd
088-3742525
toegang@ons-welzijn.nl

Veghel - Meierijstad
088-3742525
toegang@ons-welzijn.nl

Oss - Bernheze
14 0412 (keuze 1)
toegang@ons-welzijn.nl
Gepubliceerd op: 20 juni 2016