Powerkids

Cursus/Activiteit

Power Kids is een programma voor kinderen van de bovenbouw van de basisschool in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar.

Doel

Het is een programma dat kinderen leert om positief om te gaan met anderen, op de goede manier voor zichzelf op te komen, niet weg te lopen voor lastige situaties en moeilijke situaties leert aan te pakken.

Voor wie?

De training is bedoeld voor kinderen die bijvoorbeeld willen leren:
- Minder verlegen te zijn
- Voor zichzelf op te komen
- Vrienden te maken
- Minder bang te zijn
- Minder boos te zijn
- Hoe om te gaan met pesten? 
- Weerbaar te worden
- Zelfvertrouwen te hebben
De training kan gegeven worden voor kinderen met een (sterk vermoeden van een) psychiatrische diagnose of verstandelijke beperking. Hiervoor zou dan een aparte training opgezet kunnen worden.

Programma

Voor aanvang van de training wordt er met ieder kind een aanmeldingsgesprek gepland waarbij wordt beoordeeld of het kind aan de training kan deelnemen. De training bestaat uit:
Eén informatiebijeenkomst voor ouders en leerkrachten waarin informatie over de training wordt gegeven.
Acht bijeenkomsten voor de kinderen van ongeveer 1 uur.
Bijeenkomst 1: kennismaken.
Bijeenkomst 2: kwaliteiten, talenten en complimenten.
Bijeenkomst 3: denken, voelen en doen.
Bijeenkomst 4: GGGG-model
Bijeenkomst 5: knokken, aanpakken, wegkruipen.
Bijeenkomst 6: Stop het pesten.
Bijeenkomst 7: Invoegen bij het spel van anderen.
Bijeenkomst 8: Evaluatie en feestje vieren.
Eén ouderbijeenkomst: na afloop of in het midden van de training.
Indien nodig en/of gewenst een individueel evaluatiegesprek met ouders.
Eén terugkombijeenkomst ca 6 weken na afloop van de training.

Aanmelden

De manier van aanmelden is afhankelijk van de gemeente waarin u woont.
Klik hier voor de lijst met gemeenten.

Gepubliceerd op: 26 januari 2016