Gedeeld Verdriet, Lotgenotengroep 12-min

Cursus/Activiteit

Lotgenotengroep voor kinderen

Als er iemand is doodgegaan die voor jou heel belangrijk is, verandert plotseling je hele leven. Niets lijkt meer hetzelfde als daarvoor. Je voelt je vaak heel erg alleen, omdat er zoveel binnen in je gebeurt dat je niet kent. Allerlei gevoelens wisselen elkaar af, soms ben je boos, dan weer verdrietig en het kan ook zijn dat je je angstig, jaloers of schuldig voelt. Soms voel je niks terwijl je eigenlijk vindt dat je heel verdrietig zou moeten zijn. Kortom, het is een grote warboel en dit noem je rouwen.

Jij bent niet de enige met zo’n groot verlies. Er zijn nog meer kinderen die iemand kwijt zijn geraakt door de dood. Het kan fijn zijn om met anderen samen te zijn die bijna hetzelfde hebben meegemaakt als jij. Misschien voel je je dan niet meer zo alleen in je verdriet. In de lotgenotengroep kom je elkaar tegen. We vertellen elkaar ons verhaal, we luisteren naar jouw muziek, we lezen verhalen en gedichten voor, we schrijven, tekenen en schilderen.

We werken rondom de ‘rouwtaken’:
- verlies hoort bij het leven
- je gaat beseffen dat iemand echt dood is
- je komt allerlei verschillende gevoelens tegen
- je leven gaat verder zonder de ander maar wel met al je herinneringen
- de overledene houdt een plekje in je hart, in je leven

Maar het allerbelangrijkste is, dat er aandacht en tijd voor jou is, dat we het goed hebben met elkaar en dat er een plek is voor degene die er niet meer is.

Doelstelling

De lotgenotengroep geeft kinderen de gelegenheid open te communiceren over hun ervaringen en gevoelens, vragen te stellen die ze nog hebben, hun eenzaamheid te verminderen, herkenning te vinden bij anderen en hun eigen kracht aan te boren om met het verlies om te gaan. Een lotgenotengroep werkt preventief.

Doelgroep

De lotgenotengroep is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 jaar tot ongeveer 12 jaar, die een familielid verloren hebben door de dood. Het maakt niet uit hoelang dat geleden is, wel dat het minstens drie maanden en nog liever een half jaar geleden is. Het gaat om kinderen bij wie er sprake is van normale rouw. De kinderen kiezen er zelf voor om deel te nemen aan de lotgenotengroep. De lotgenotengroep bestaat uit maximaal 8 deelnemers.

Bijeenkomsten

De lotgenotengroep bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur tot anderhalf uur, afhankelijk van de groepssamenstelling. Aan het einde volgt een feestelijke afsluitende bijeenkomst met de ouders.

Informatie voor de ouder/verzorger

De lotgenotengroep wordt gegeven door twee gecertificeerde ‘Gedeeld Verdriet’ trainers. Er wordt gestart met een ouderavond waarin ouders informatie krijgen over rouw bij kinderen in het algemeen, de doelstelling en de opzet van het programma, ze doen ervaring op met de werkwijze door enkele opdrachten die de kinderen gaan doen, zelf te ondervinden en er worden praktische afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het brengen en halen.

Locatie

De lotgenotengroep wordt afwisselend aangeboden in: Oss - Uden – Veghel.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze lotgenotengroep.

Aanmelden

De manier van aanmelden is afhankelijk van de gemeente waarin u woont.
Klik hier voor de lijst met gemeenten.
Gepubliceerd op: 7 september 2020