Autonomiegroep - Eigen Keuze, Eigen Kracht

Cursus/Activiteit

Groep voor volwassen die angstig of depressief zijn, die last hebben van slaapproblemen, lichamelijke of dwangmatige klachten. Moeite hebben met vorm geven aan wat men zelf wilt. De groep is gericht op het bevorderen van assertiviteit, zelfivaardering en zelfredzaamheid. Er wordt gewerkt aan het in kaart brengen van de eigen mogelijkheden en beperkingen en men verkent de eigen grenzen.
Vaak nemen mensen deel die wel weten hoe ze assertief zouden kunnen zijn, maar de moed missen (vaak door nare ervaringen uit het verleden) om dit in de praktijk te brengen. Het contact met groepsgenoten stimuleert het delen van ervaringen, bevordert de (h)erkenning van problemen en biedt steun.

Doel

Het versterken van het zelfgevoel en het ontwikkelen van zelfvertrouwen en eigenwaarde. Hierdoor krijgen deelnemers meer grip op het leven en komt men tot grotere acceptatie van de eigen mogelijkheden en beperkingen.

Voor wie?

Volwassenen die moeite hebben om richting te geven aan hun leven. Dit kan zich uiten in angsten, depressieve gevoelens en lichamelijke klachten.

Programma

De cursus is een therapeutische groep, waarin procesmatig en ervaringsgericht wordt gewerkt. Er is geen vast programma. De volgende thema's komen aan bod:
- We heeft de sturing over jouw leven?
- Wat wil je?
- En hoe wil je dit vervolgens bereiken/ verwezenlijken?
- Hoe kun je de verantwoordelijkheid nemen voor jouw gedrag?
- Hoe kun je anderen wijzen op hun verantwoordelijkheden en die bij hen laten?
- Welke verantwoordelijkheid wil en kun je dragen, welke niet?
- Welke functie heeft het huidige gedrag tot nu toe voor jou gehad?

Bijeenkomsten

Aantal: onbepaald, wanneer de leerdoelen zijn verwezenlijkt. Wekelijkse bijeenkomsten.

Aanmelden

De manier van aanmelden is afhankelijk van de gemeente waarin u woont.
Klik hier voor de lijst met gemeenten. 


Gepubliceerd op: 22 september 2020