Maandbrekers, voor mensen met een beperking

Cursus/Activiteit

Locatie: Talentcentrum, Berghemseweg 8b in Oss

Maandbrekers. Het onderbreekt je maand.
Eén keer in de maand op woensdagavond komt in Oss een groep volwassenen onder begeleiding van ONS welzijn bij elkaar. Zij hebben moeite met sociale contacten. In het dagelijks leven moeten ze vaak op hun tenen lopen om aan de verwachtingen te voldoen. Op de woensdagavond kunnen ze zichzelf zijn en hoeven ze niet zo hun best te doen. Samen met de deelnemers maken we een gevarieerd programma, wat iedereen aanspreekt. Denk aan knutselen, bowlen, zwemmen, bingo, koken of een discussieavond. Kortom voor iedereen wat wils.

Voor wie?

Volwassenen met een verstandelijke beperking, psychische problematiek of niet aangeboren hersenletsel als gevolg van een ongeval.

Wanneer?

Eén woensdagavond in de maand van 19.30 tot 21.30 uur (niet tijdens schoolvakanties).

Kosten

De contributie bedraagt 3 euro per avond, inclusief koffie en thee en wordt ieder kwartaal geïnd.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yvonne Loeffen, tel. 06 - 45 02 08 26 of
loeffen.yvonne@gmail.com.

Gepubliceerd op: 7 juli 2016