Integrale Vroeghulp (IVH) - voor kinderen van 0 - 7

Cursus/Activiteit

Integrale Vroeghulp (IVH) is bedoeld voor kinderen van 0 tot 7 jaar en hun ouders/verzorgers. Het team Integrale Vroeghulp is gespecialiseerd in het op tijd onderkennen van (dreigende) ontwikkelings- of gedragsvraagstukken.

  • Vroegsignalering: tijdig onderkennen dat er zorgen en twijfels zijn over de ontwikkeling van je kind.
  • Vroeghulp: in een zo vroeg mogelijk stadium hulp bieden aan kinderen die problemen ondervinden in hun ontwikkeling.
  • Informatie, advies en trajectbegeleiding.
  • Integraal: een multidisciplinair team van hulpverleners van diverse instellingen benadert samen de totale ontwikkeling en de vragen van jullie vanuit hun specifieke deskundigheid.        

Werkwijze Integrale Vroeghulp (IVH)

U maakt zich zorgen om de ontwikkeling of het gedrag van uw kind (0-7jaar). Of het is wat minder duidelijk en uw gevoel zegt dat er iets is met uw kind. U weet niet wie u daarbij kan helpen. Wacht niet af en bespreek uw vragen en zorgen met de mensen IVH.

  • U als ouder meldt zich telefonisch aan. Dit kan via nummer: 088 3742503 van ONS welzijn. Je wordt dan in contact gebracht met de coördinator.
  • Na aanmelding komt een trajectbegeleider IVH uit het BJG bij u thuis ter verheldering van uw vragen. Deze persoon blijft gedurende het traject uw contactpersoon, ofwel trajectbegeleider. 
  • Met uw toestemming wordt er informatie opgevraagd bij derden bijvoorbeeld peuterspeelzaal, kinderarts of consultatiebureau. 
  • Uw kind wordt besproken; er wordt in overleg met u een plan van aanpak opgesteld. Indien nodig wordt er een onderzoek verricht. 
  • U zet, samen met de trajectbegeleider, het plan van aanpak in gang. De hulp rondom uw kind wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
  • De begeleiding vanuit Integrale Vroeghulp wordt beëindigd als je hulpvraag is beantwoord.

Praktijkervaringen van ouders

Marcia, moeder van Nikki (3 jaar)

‘Ik had al vrij snel na haar geboorte zo’n knagend gevoel. Nikki was wat slapjes en sliep veel. Toen ze anderhalf was, werd ze onderzocht. Er was niks aan de hand. Eigenlijk zou ik blij moeten zijn, maar ik kwam in een diep dal. Mijn kind kon niet meekomen, lag dat nu aan mij? Via stom toeval hoorde ik van Integrale Vroeghulp. Ik belde en binnen een paar weken werd Nikki besproken in een team van deskundigen. Het was zo’n verademing! Ze gaven ons vertrouwen, ze begrepen onze angst en onzekerheden. En eindelijk werd er eens gezegd wat ze allemaal wél kon. Tegelijk bevestigden ze ook wat wij al dachten. Nikki heeft een ontwikkelingsachterstand van een jaar. Waar dat door komt? Dat is niet het belangrijkste. Het gaat er om, dat we kijken naar wat passend is voor haar. Hoe kunnen we haar stimuleren in haar ontwikkeling en wie kan ons daarbij helpen. Nu weten we de weg en kunnen we verder zonder Integrale Vroeghulp.'

Moeder van Sybren (ADHD)

'Via het consultatiebureau kon ik deelnemen aan de cursus Opvoeden Zo!. De cursusleidster had al snel in de gaten dat het niet aan onze opvoeding lag, dat wij een pingpongbal in ons gezin hadden. Via het wijkteam heeft ze ervoor gezorgd dat ik een gezinsbegeleidster kreeg. Zij heeft ons praktisch ondersteund en naar Vroeghulp geleid. Daardoor hadden we al voor zijn derde verjaardag een diagnose op zak en kon de werkelijke hulpverlening starten.'

Ouders van Youssef (6 jaar)

'Onze zoon is nu bijna zeven jaar oud. Al op heel jonge leeftijd hadden we het gevoel dat hij anders was. Onrustig, niet stil kunnen zitten, moeite met concentreren. Natuurlijk maak je je als ouders ongerust. Via het consultatiebureau zijn we verwezen naar Integrale Vroeghulp. Daar ging een wereld voor ons open: mensen die met veel begrip voor onze situatie naar ons luisterden. Integrale Vroeghulp regelde de nodige onderzoeken. Onze vermoedens werden bevestigd. We weten nu wat er met onze zoon aan de hand is. Het gaat niet om het etiketje. We willen hem gewoon de beste kansen bieden in het leven. Er vroeg bij zijn, is in zijn geval heel belangrijk.'

Contact met IVH

Wanneer u woonachtig bent in Uden, Oss, Bernheze, Boekel, Landerd Veghel of Sint-Oedenrode.
Anne van Dinther, coördinator IVH, telefoon (088) 374 25 03
E-mail: integralevroeghulp@ons-welzijn.nl.

Klik hier voor de landelijke website van Integrale Vroeghulp

Gepubliceerd op: 22 juli 2019