Dementievriendelijke gemeente Meierijstad

Cursus/Activiteit

Steeds vaker komen wij in onze directe omgeving mensen tegen die een vorm van dementie hebben. In onze naaste familie, als buren, onder vrienden in de kaartclub of de sportvereniging. Maar ook bij de kassa van de supermarkt of gewoon op straat. 

Dementie is een ouderdomsziekte, maar kan al vanaf het veertigste levensjaar voorkomen. Doordat er vooralsnog geen genezing voor bestaat en we steeds ouder worden omdat andere ziekten steeds beter beheersbaar worden, zal dementie in 2040 zijn uitgegroeid tot doodsoorzaak nummer 1.

Het ideaal is dat mensen met dementie en hun families zolang als mogelijk een normaal leven leiden in hun vertrouwde huis en buurt. Dat willen wij bevorderen door samen met zoveel mogelijk mensen een dementievriendelijke maatschappij voor hen te creëren, waardoor het gevoel blijft: ik mag er zijn en ik hoor erbij, ook al word ik steeds vergeetachtiger. Daarom is de Dementievriendelijke Gemeente (DVG) Meierijstad opgericht.

De gemeente Meierijstad zet zich in om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de verdere ontwikkeling van de dementievriendelijke gemeenschap. Dit gebeurt onder andere door voorlichting over dementie te geven aan (sport-)verenigingen, ouderenbonden, scholen, (para-)medici, welzijnsinstellingen, ondernemersverenigingen en winkeliers.

Het herinneringsboek “Om niet te vergeten”, de Dementheek in de bibliotheek, dementie ervaren middels een virtual-realitybril, het Alzheimercafé en op dementie gerichte toneelstukken, muziekuitvoeringen en fototentoonstellingen dragen bij aan een betere integratie en bevorderen het begrip voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Regelmatig worden er nieuwe activiteiten voor mensen met dementie ontwikkeld en artikelen over dementie gepubliceerd.

Samen komen we in beweging voor dementie! Helpt u mee?

Indien je je graag wilt inzetten voor onze Dementievriendelijke Gemeente Meierijstad, of heb je andere vragen, neem dan contact op met: 
Esther de Bie - ONS Welzijn, Stadhuisplein 2a, Veghel (088) 374 25 25 of esther.debie@ons-welzijn.nl.

Klik hier voor de folder.

Aanmelden
Vul hier uw gegevens in.
v
v
Gepubliceerd op: 26 januari 2016