Dementievriendelijke gemeenschap Veghel

Cursus/Activiteit

De komende jaren zal het aantal mensen met dementie flink toenemen. Dementie vraagt ook onze aandacht. De verwachting is dat in de gemeente Veghel in 2020 circa 700 mensen een vorm van dementie hebben en dat circa 2000 mensen mantelzorger zijn voor een naaste met dementie. Daarom wil de gemeente Veghel een dementievriendelijke gemeente zijn.

Het ideaal is dat mensen met dementie en hun families een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden en kunnen meedoen, zo lang als dat mogelijk is. Dat vraagt om een positieve benadering van iedereen in onze Veghelse samenleving.

Steeds vaker zullen mensen met dementie tussen ons wonen. Zij kunnen onze buren, klant of sportvriend zijn. Deze kwetsbare mensen het gevoel geven dat er aandacht voor hen is en dat zij nog meetellen, maakt Veghel een dementievriendelijke en mensvriendelijke gemeente. Veghel is de eerste gemeente in onze regio die in 2013 is gestart om een dementievriendelijke gemeente te worden.

Wat wordt er van de gemeente Veghel en haar inwoners verwacht?

Bijna iedereen zal in zijn omgeving te maken krijgen met iemand met dementie! Het is dus de hoogste tijd om bij te dragen aan een meer prettige, veilige en gemakkelijke leefomgeving, zodat mensen met dementie en hun naasten zich welkom blijven voelen.Je kunt ervoor zorgen dat zij ook op jou kunnen rekenen door:

 • Het leven van mensen met dementie thuis gemakkelijker te maken;
 • betrokkenheid van zorg- en welzijnsorganisaties, verenigingsleven e.d. te vergroten;
 • mensen met dementie te helpen te functioneren in de eigen woonomgeving;
 • mantelzorgers te ondersteunen en te ontlasten bij hun belangrijke taak;
 • gezamenlijk ervoor te zorgen dat mensen met dementie welkom zijn in de activiteiten binnen de Veghelse samenleving.


Wat kun je doen om het leven van iemand met dementie net wat makkelijker te maken?Jouw kennis over dementie vergroten door een kennisbijeenkomst te bezoeken;

 • een sociaal café-avond van Alzheimer Nederland te bezoeken;
 • als bedrijf of sportclub een thema-avond te organiseren;
 • mensen met dementie te ontmoeten en te bezoeken;
 • als ondernemer je personeel (laten) trainen in het omgaan met klanten met dementie;
 • op school ontmoetingen te organiseren tussen leerlingen en mensen met dementie of hun mantelzorgers;
 • ideeën bedenken hoe iemand met dementie zich thuis blijft voelen binnen uw vereniging.
De komende maanden zet de gemeente Veghel zich in om zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij het project De Dementievriendelijke Gemeente. Dit doen we onder andere door voorlichting over mensen met dementie te geven aan (sport-)verenigingen, ouderenbonden, scholen voor basis-, hoger- en beroepsonderwijs, (para-)medici, welzijnsinstellingen, ondernemersverenigingen, winkeliers enzovoorts.

Tevens zullen wij regelmatig artikelen over dit onderwerp publiceren en andere activiteiten ontwikkelen om het begrip voor mensen met dementie én hun mantelzorgers te vergroten.

Samen komen we in beweging voor dementie! Helpt u mee?

Indien je je graag wilt inzetten voor onze Dementievriendelijke Gemeente Veghel, dan kun je je aanmelden bij Marieke Kerstens, projectleider De Dementievriendelijke Gemeente Veghel.

Voor meer informatie en contact

U kunt een mail sturen naar dementievriendelijk@veghel.nl

Bezoek ook eens de website: www.veghel.nl/dementievriendelijk of volg ons op Facebook of Twitter.

Aanmelden
v
v
Gepubliceerd op: 26 januari 2016
Andere activiteiten en cursussen