Brussengroep

Cursus/Activiteit

Steungroep voor broertjes en zusjes (brusjes) van een kind met een beperking. Zij beseffen heel goed dat zij een broertje/zusje hebben dat zich anders ontwikkeld. Daarnaast ervaren zij dat dit kind een aparte positie inneemt in het gezin en anders wordt bejegend door de ouders en de omgeving. Soms hebben zij last van het gedrag van dit kind, de extra zorg en aandacht die dit van de ouders vraagt en van de reacties vanuit de omgeving. De Brussengroep is een samenwerking met INDIGO.

Voor wie?

Basisonderwijs: kinderen van 9-12 jaar
 12+ (middelbaar onderwijs)
De praktijk wijst uit dat brussen steun ervaren aan het uitwisselen van ervaringen in een groep met leeftijdgenoten en herkenning vinden bij elkaar.

Programma

In deze groep wordt met elkaar bekeken hoe je in de dagelijkse praktijk met situaties kunt omgaan en worden ideeën en ervaringen uitgewisseld, daarnaast wordt informatie gegeven aangepast aan de leeftijd van het kind m.b.t. bepaalde beperkingen.

Bijeenkomsten

Het gaat om zes bijeenkomsten met voorafgaand een intake met ouders en het kind. De groep wordt begeleid door twee begeleiders waarbij een samenwerking is tussen Indigo en ONS Welzijn.  

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze training.

Aanmelden

De manier van aanmelden is afhankelijk van de gemeente waarin u woont. 
Klik hier voor de lijst met gemeenten.

Gepubliceerd op: 27 januari 2016